Deset slov

Návrh na doplnění Ústavy ČR

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

Známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová odeslala v pondělí 4. ledna 2021 všem členům Parlamentu České republiky návrh na změnu prvního odstavce prvního článku Ústavy České republiky. Jak sama uvedla na svém FB profilu, touto změnou by podle jejího názoru měl parlament reagovat na období, které právě prožíváme, a vyjádřit tak v právním předpisu nejvyšší právní síly výslovně úctu k tradičním hodnotám tak, jak by si zasloužily.

Mgr. Zwyrtek Hamplová navrhuje, aby se znění prvního odstavce prvního článku Ústavy ČR změnilo z dosavadního:

„Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana“

na nové znění:

„Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, A NA ÚCTĚ K HODNOTÁM RODINY, SAMOSPRÁVNÉ OBCE A VLASTI.“

Dle názoru názoru navrhovatelky by se tím vytvořil pevný výkladový rámec pro základní ústavní hodnoty, které v České republice zastáváme. Parlament by měl tímto doplněním Ústavy dát jasný signál občanům České republiky, že jmenované hodnoty budeme společně ústavně chránit, protože si jich vážíme, tedy vážíme si institutu rodiny, samosprávné obce a vlasti, a současně bychom touto změnou vyslali srozumitelný vzkaz vnějšímu světu o tom, co považujeme v České republice za zcela základní pilíře, na kterých závisí kvalita života nás všech. Podobné vyjádření úcty a respektu přímo v Ústavě České republiky by dnes zaslouženě podpořilo každou rodinu, každou obec, městys, město i kraj, protože všichni ze sebe vydávají v těchto měsících maximum možného. V Ústavě máme zakotvenu ochranu svobod a práv jednotlivce, ale nejen dnešní doba nám jasně ukázala, že člověk bez zázemí své rodiny, své obce a své vlasti je velmi zranitelný, osamělý, a často bezmocný. Proto je důležité a všem prospěšné, aby lidé byli součástí fungujících rodin, které si budou pomáhat, rovněž tak aby žili v dobře řízených obcích, městech a krajích, a aby za nimi stála pevně jejich země, tedy vlast. Myslím si, že by to lidé měli v Ústavě najít, až to začnou hledat, dodává na svém FB profilu Mgr. Zwyrtek Hamplová a dále pokračuje:

Nezastírám, že důvodem iniciativy je i to, že institut rodiny se v posledních letech začal rozmělňovat, obce svazovat do formalismu, a vlast schovávat v zájmu integrace EU. Aktuální doba však opět dané hodnoty se vší vážností připomněla a ukázala jejich nenahraditelnost. Dané hodnoty považuji však za natolik významné, a cítím, že se nám je tak snaží brát, že doplnit je do naší Ústavy vnímám jako vysoce symbolické a důležité, doplnila své zdůvodnění na FB profilu Mgr. Zwyrtek Hamplová.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová je zakladatelkou a předsedkyní at Unie Sebevědomé Samosprávy , majitelka firmy Municipal - centrum vzdělávání a Advokátka - držitelka ocenění Právník ROKU 2019 - obor správní právo