Chystáte se do voleb vstoupit jako třetí osoba?

Úskalí předvolební kampaně, aneb na co si dát pozor I.

Nečekaně brzké vypsání parlamentích voleb znamená, že z pohledu zákona nám již běží plnohodnotná předvolební kampaň. Tato skutečnost sebou nese z dikce téhož zákona řadu povinností nejen politickým stranám, ale i občanům, kteří by se chtěli do propagace či naopad dehonestace některé z kandidujících stran zapojit.

Volby do Parlamentu České republiky upravuje zákon č. 247/1995 Sb., který od své poslední novelizace ukrývá pro mnohé občany řadu překvapení. Známý je například příběh jednoho aktivisty, který ve svatém rozhořčení vyvěsil v průběhu posledních sněmovních voleb na svůj plot vlastnoručně vyrobený leták s textem ve smyslu něco jako "Císař pán je vůl". Nadšení z projevené občanské angažovanosti dotyčnému vydržela pouze do doby, než jej navštívili pánové z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a mile se jej dotázali, v jakých barvách (rozuměj za jakou stranu) tuto politickou agitaci na svém plotě provádí. Na hrdou odpověď aktivisty, že jde o vyjádření soukromého názoru, následovala z pohledu zákona další logická otázka úředníků, zda je tedy pro vyjadřování svých soukromých názorů řádně registrován. Že se nejednalo o oboustranně příjemnou rozpravu si umí každý představit.

Tak tedy, budete-li chtít dnes, nebo kdykoliv jindy, a to až do dne voleb, vyjádřit svůj názor na kvality kandidující strany nebo jejich kandidátů, a budete-li to chtít udělat sám za svoji osobu, potom máte povinnost registrovat se jako tak zvaná třetí osoba u ÚDHPSH, jak tedy zní milá zkratka výše zmíněného úřadu. Registrační formulář včetně instrukcí pro jeho odeslání naleznete Aktuální znění zákona o volbách do Parlamentu ČR (zákon č. 247/1995 Sb., v platném znění) skutečně zavádí pro všechny, kteří chtějí ve volební kampani bez vědomí kandidující strany či hnutí nebo jejich kandidáta tento subjekt podpořit (nebo naopak agitovat v jejich neprospěch), povinnost registrovat se jako tak zvaná třetí osoba u našeho úřadu. Registrační formulář včetně instrukcí pro jeho odeslání neleznete zde. Poté vám úřad vystaví rozhodnutí o registraci, v němž najdete mimo jiné své registrační číslo. Od této chvíle vše, co vyvěsíte na vaší nemovitosti, musíte označit tímto registračním číslem a svým jménem a příjmením. Podobu tohoto označení zákon nijak neurčuje, ale ÚDHPSH vyžaduje, aby bylo čitelné přinejmenším z obdobné vzdálenosti jako text na transparentu.

Pokud si myslíte, že máte splněno a můžete se vrhnout do víru předvolebního boje, jste lehce na omylu. Poté, co budete jako třetí osoba zaregistrováni, jste povinni si v bance zřídit veřejně přístupný volební účet. A to i přesto, že chcete jen vyvěsit volební reklamu na váš plot – zákon tuto povinnost ukládá všem registrovaným třetím osobám. Až tak učiníte, znovu se obrátíte na ÚDHPSH prostřednictvím formuláře, který opět naleznete na webu úřadu, a sdělíte ÚDHPSH: a) že jste si volební účet zřídili, b) adresu internetových stránek, na kterých je volební účet přístupný, c) adresu internetových stránek, na kterých budou zveřejňovány informace o financování volební kampaně.

Předpokládám, že vás ani tyto povinnosti neodradily od záměru pověsit na svůj plot svůj názor, například na poslance, kteří schválili zákon, o kterém si právě povídáme. Potom tedy vězte, že financování volební kampaně z pohledu zákona zahrnuje „veškeré výdaje registrované třetí osoby vynaložené na volební kampaň“. Nemusí přitom jít jen o peněžní výdaje. Započítávají se i „jiná plnění ocenitelná v penězích“ (ve vašem případě tedy reklamní hodnota vašeho plotu, na který chcete svůj názor vyvěsit). Proto si musíte hodnotu vaší kampaně ocenit a na zmíněné internetové stránce tuto hodnotu uvést jako bezúplatné plnění. V případě, že s Vaší kampaní budou spojeny i nějaké peněžní výdaje (např. nákup role balicího papíru a černé fixy), musíte je hradit výhradně z volebního účtu. Peníze si na něj smíte vložit výhradně převodem z jiného bankovního účtu.

Tak a teď již jen pár drobností na závěr. O použití prostředků na volební kampaň (peněžních i bezúplatných), si musíte vést evidenci. Její podobu zákon neupřesňuje, může jít v podstatě o Vámi psané poznámky. Je však nutné, abyste v této evidenci rozlišili (a) výdaje na předvolební průzkumy, (b) výdaje na úhradu inzerce v tisku, (c) výdaje na úhradu venkovní reklamy, (d) jiné výdaje. Ve Vašem případě budete pravděpodobně evidovat pouze bezúplatné plněné za venkovní reklamu, ostatní položky budou zřejmě nulové. Nicméně dávejte na to pozor, protože na potížisty vašeho formátu, co to dotáhli až sem, si úřad speciálně posvítí. Tento přehled jste povinni do 10 dní po skončení volební kampaně (tzn. po oficiálním vyhlášení výsledků voleb), zveřejnit na vaší internetové stránce s informacemi o financování volební kampaně. Viset zde bude muset nejméně 3 měsíce. Evidenci spolu s výpisy z volebního účtu si nadto musíte po dobu alespoň 5 let uchovat a v případě, že Vás náš úřad vyzve k jejich předložení, jste povinni je poskytnout.

A to je vše. Cílem zákona bylo zatnout tipec mocným oligarchům, kteří by nám chtěli ukrást svobodné volby. Úvahu nad tím, zda se poslancům podařilo naplnit tento záměr, ponechám na vašem úsudku.