Sociální služby nejsou ohroženy

Konečná verze krajského rozpočtu bude schvalována až na jednání naplánovaném na 23. února 2021

Sál zastupitelstva Pardubického kraje

Pardubice - Při projednávání rozpočtového provizoria na Zastupitelstvu Pardubického kraje projevila zastupitelka Lenka Španihelová obavu o rozvrácení nedávno zavedeného víceletého financování sociálních služeb, které jsou hrazeny z krajského rozpočtu. Podle radního pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly se kraj pokusí co nejvíce zkrátit prodlení při vyplacení dotací.

Pardubický kraj je jedním z prvních krajů, který přistoupil k víceletému financování sociálních služeb ze svého rozpočtu, letos zde běží už druhým rokem a je vždy tříleté. Organizacím v sociálních službách dává zvláště na začátku roku jistotu, že budou mít na mzdy a zároveň snižuje každoroční administrativu. Vzhledem k tomu, že zastupitelé schválili nyní pouze rozpočtové provizorium a rozpočet budou schvalovat až na jednání naplánovaném na 23. února 2021, lhůty se mírně posunou.

„Rád bych, aby víceleté financování pokračovalo i ve svém třetím roce. Navrhujeme okamžitě po schválení krajského rozpočtu schválit Radou Pardubického kraje také jeho rozpis a hned poté okamžitě poskytnout prostředky dotčeným organizacím. Zdržení proti jiným rokům by pak bylo pouze zhruba tři týdny, “ řekl Pavel Šotola.

Související

V náhlé krizi pomůže pečujícím „lůžko okamžitého přijetí“

Oblastní charita Pardubice vytvořila lůžko okamžitého přijetí, určené k řešení vážné nepředpokládané situace

Střet zájmů u veřejných funkcionářů

Nejvyšší správní soud zastavil hon na starosty

Budoucnost Vysokomýtské nemocnice

Převod nemocnice následné péče na Pardubický kraj