Dvě nové modifikace Pandurů

4. brigáda rychlého nasazení posílila

Foto Štěpán Malast

4. brigáda rychlého nasazení může nyní využívat devatenáct nových kolových obrněných vozidel Pandur II 8x8 ve dvou nových modifikacích: velitelsko-štábní a spojovací. Od začátku března převzaly jednotky brigády (4. brn) pět Pandurů ve verzi velitelsko-štábní a čtrnáct ve verzi spojovací. Nové Pandury nahradily dřívější spojovací techniku.

Vnitřní vybavení obou nově zavedených typů Pandurů se výrazně liší. Zatímco velitelsko-štábní zajišťuje datový provoz, spojovací verze má na starosti kompletní rádiový provoz.

Velitelský Pandur umožňuje veliteli mít aktuální přehled o situaci na bojišti. „Přímo zabudované má dva počítače, dva volné mají k dispozici operátoři. V sestavě je navíc deset dalších počítačů, které štáb využije v případě rozvinutí místa velení v polních podmínkách. Tyto počítačové stanice by byly umístěny ve speciálním nafukovacím stanu,“ vysvětlil kapitán Tomáš Votava, příslušník skupiny bezpečnosti komunikačních a informačních systémů velitelství 4. brigády rychlého nasazení.

Spojovací Pandur zajišťuje rádiové spojení mezi nadřízeným stupněm a vojákem v poli. K dispozici jsou tři radiostanice, které vysílají ve dvou pásmech – velmi krátké vlny a krátké vlny. „Ve VKV pásmu je dosah na vzdálenost zhruba 25 kilometrů, KV pak fungují od jednoho až po desítky tisíc kilometrů. Mluvit tak můžeme bez problému s někým, kdo je na opačném konci zeměkoule,“ uvádí Votava s tím, že veškerá spojení mohou být šifrována.

Mechanizované prapory v Žatci a Táboře tak nově disponují třemi spojovacími a dvěma velitelsko-štábními variantami. Zbývajících osm spojovacích Pandurů a jeden velitelsko-štábní převzalo velitelství brigády. Oba nové typy techniky jsou určeny pro velení na stupni prapor a brigáda.

Navzdory protiepidemickým opatřením se podařilo převzít všechny plánované kusy techniky a zahájit s nimi výcvik. Kromě navazování spojení se nacvičuje i samotné rozvinutí pracoviště a to pod taktickým námětem. Výsledkem takového nácviku je spojovací nebo datový uzel tvořený několika kusy zamaskované spojovací techniky.

Kromě moderních spojovacích a komunikačních technologií mají Pandury i vysoký stupeň balistické ochrany.

Oba nové typy Panduru jsou vybaveny rušičkou, jsou bez lafetovaných zbraní a mají zvýšenou balistickou odolnost a protiminovou ochranu. Motorizace zůstala stejná jako u dříve zavedených typů vozidel Pandur II 8×8.

Přezbrojení si vyžadovalo i přeškolení obsluh. U brigády tak přivítali první ženu, která bude řídit tohoto dvacetitunového obra.

Související

Veřejná správa

Czech POINT vydal 25 milionů výpisů

Posílení pravomocí ředitelů

Jak tento rok proběhnou maturity?