Veřejná správa

Czech POINT vydal 25 milionů výpisů

V pondělí 28. prosince 2020 byl na pracovišti Czech POINT v Kostelci nad Černými lesy vydán výpis s pořadovým číslem 25 milionů. Šlo o výpis z Rejstříku trestů a systém jej zaznamenal v 10:40:18.

Zájem občanů o služby dostupné prostřednictvím kontaktních míst Czech POINT tak neustává ani v době pandemie. I za nouzového stavu poskytuje Czech POINT své služby občanům, a to jak na tisícovkách poboček v rámci České republiky, tak v zahraničí, na zastupitelských úřadech od Abú Dhabí až po Záhřeb.

Kontaktní místa Czech POINT však nezajišťují pouze výpisové služby, systém nabízí široké spektrum dalších služeb, od zřízení datové schránky až po přístup úředníků k dalším informačním systémům veřejné správy. Informační systém Czech POINT se tak pod správou Ministerstva vnitra skutečně stal jedním z páteřních systémů veřejné správy, který přispívá nejen ke komfortu občanů tím, že je možné více služeb vyřídit u jedné přepážky, ale také k elektronizaci veřejné správy jako celku. V obou těchto směrech se bude Czech POINT dále rozvíjet.