Blackout

Temelín pomohl Rakušanům

JE Temelín

Za zlověstným slovem BLACKOUT se skrývá rozsáhlý výpadek v zásobování obyvatelstva elektrickou energií, za který může zpravidla nouzové odpojení jednoho významného zdroje energie. V propojené elektrizační soustavě dojde k rozkolísání rovnovážné bilance výroby a spotřeby a v jejím důsledku k lavinovému odpojování dalších zdrojů. Rekordní evropský blackout postihl v roce 2003 více než 55 milionů obyvatel Itálie a Švýcarska

Na mimořádnou událost v evropských přenosových sítích v pátek odpoledne upozornil web evropské organizace ENTSO-E, která sdružuje více než čtyřicet provozovatelů přenosových soustav. Kritická situace nastala mezi druhou a třetí hodinou odpoledne. Ke stabilizaci dramatické situace v Rakousku potom nestačily místní záložní zdroje a našim jižním sousedům tak vypomáhala i elektřina vyrobená v jaderných elektrárnách. ČEZ v této souvislosti uvedl, že operátoři obou jaderných elektráren provedli v pátek přes 30 úkonů, kterými se výrazně zapojili do zvládání situace.

Hlavním problémem je rychlý rozvoj obnovitelné energie, což mimo jiné přiznal i ředitel Wien Energie Michael Strebl. „Počet nouzových zásahů dramaticky narůstá. Zatímco ještě před několika lety musela Wien Energie kvůli stabilizaci sítě ročně zvýšit výrobu elektřiny krátkodobě jen asi patnáctkrát, v posledních letech to bylo až 240krát,“ řekl Strebl. Rakouská Wien Energie v tomto směru spoléhá na plynové elektrárny, která však dramaticky zvyšují závislost země na dodávkách této strategické suroviny z Ruska.

Celá záležitost opět ukázala na rostoucí význam spolehlivých zdrojů základního zatížení. Jaderné elektrárny vyrábí bez emisí a nezávisle na počasí, a je zřejmé, že z hlediska energetické bezpečnosti do budoucna význam takových zdrojů ještě poroste